Mer Asansör

MODERNİZASYON VE REVİZYON HİZMETLERİ

Eski asansörlerin yeni standart ve yönetmeliklere uygun olarak değiştirilmesi. Yıllık periyodik kontrollerinin yaptırılması. Periyodik kontrol sonunda çıkan eksiklerin müşteri talepleri doğrultusunda uygun etiketin alınması.